Фирма за бързи потребителски кредити приветства всички потенциални инвеститори, желаещи да инвестират в печеливш бизнес в един развиващ се пазар с голям потенциал, каквато е Грузия е днес.
Bulgarian English Russian

ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС

     СУБИГИ ЕООД е една от малкото в страната фирми, работеща с продажба на разработени бизнеси от различни области на икономиката в България, посредничество и аутсорсинг. Богатият ни  професионален опит и постоянният мониторинг на икономическите и социално-битови фактори, влияещи на поведението, дават предимството да прилагаме  строго индивидуален подход към различните клиенти. В тази категория сме подбрали бизнеси за продажба, които са работещи, на печалба и наложени на пазара, а също и такива, които не работят, работят на загуба или имат нужда от допълнителна инвестиция, за да започнат да работят успешно. Нашите оферти са разнообразни, с богат избор на райони в страната. Те са насочени както към местни и чужди инвеститори, така и към бизнес предприемачи, които имат желание да вложат капитали в реални проекти, да се развиват и реализират печалби и добра възвращаемост на вложените средства. Най-често при нас постъпват предложения от опитни предприемачи, които се нуждаят от свежи пари за своите проекти. Намирайки търсения инвеститор, който да финансира и контролира бизнес начинанието, ние му даваме възможност за пълноправно участие във фирмата, изпълняваща проекта или предложение за участие под друга форма в разпределянето на дивидента.

Прочети повече

 

ФИРМЕНО РАЗУЗНАВАНЕ

   Световната финансово-икономическа криза, ожесточаващата се конкуренция и динамично променящите се заплахи и произтичащите от тях рискове, пораждат редица проблеми, касаещи запазването на конкурентното предимство, гарантирането на икономическата сигурност и дори оцеляването на бизнес организациите. Необходимостта от получаване на изпреварваща информация за пазарната конюнктура и вашите контрагенти в момента е по-голяма от всякога.

Прочети повече

 

   СЪБИРАНЕ НА ДЪЛГОВЕ        

   Липсата на финансова дисциплина е сериозен проблем на съвременното общество, който засяга всички субекти на пазара. В резултат от забавяне на плащанията от страна на контрагенти или липсата на такива, за обикновенният човек и търговските дружествата възникват непредвидени финансови проблеми, което води до невъзможност те от своя страна да обслужват задълженията си навреме. По този начин всички се оказват въвлечени в порочния кръг на взаимна задлъжнялост.

"Нашата основна мисия е да възстановим парите ви възможно най-бързо"

  • Извънсъдебно събиране на дългове
  • Съдебно събиране на дългове

 Прочети повече